Сигнал от НГС „Природата за хората" до ОБСНВ Благоевград

снимка, Сигнал от НГС „Природата за хората" до ОБСНВ Благоевград

До: Главен  прокурор на   Република България

Държавна агенция за национална сигурност Копие: Централна избирателна комисия Съвет за електронни медии Общинския съвет по наркотични вещества - Благоевград

Сигнал от НГС „Природата за хората", гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7

Срещу Андрей Ковачев, Борислав Сандов и Анна Пелова, съпредседатели на ПП „Зелените", за нарушение на чл. 28 и чл. 70 на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Уважаеми госпожи/господа,

На 01.10.2014 г. Съветът за електронни медии изпраща сигнал с вх. № НС-20-478 до Централната избирателна комисия за нарушение на чл. 70 от ЗКНВП от ПП „Зелените". Сигналът от СЕМ е по повод констатация от Общинския съвет по наркотични вещества - Благоевград, че в 07:30 часа в програмата на 6ТВ е излъчен предизборен клип на ПП „Зелените", с който се иска „И свобода за конопа!".

В свое Решение №1209 от 02.10.2014 г. Централната избирателна комисия приема, че с излъчването на този предизборен агитационен клип се съдържа директен призив за разрешаване на употребата на наркотично вещество. ЦИК констатира, че е нарушена забраната по Чл. 28. Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло и Чл. 70. Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от ЗКНВП. С решението си Централната избирателна комисия постановява спиране излъчването на агитационния клип на партия „Зелените" в електронните медии и интернет. Разпоредено е да се състави акт и той да се изпрати на Областния управител за издаване на наказателно постановление. Освен имуществената глоба на ПГ1 „Зелените", съгласно чл. 109 от ЗКНВП „Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридичесии лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 50 000 до 150 000 лв.", смятаме, че трябва да се санкционират и лицата, изработили и разпространявали агитационния материал. По повод изложеното до тук моля, да извършите проверка и ако констатирате, че нарушенията на чл. 28 и чл. 70 от ЗКНВП, с които се призовава за свободна употреба на наркотични вещества е престъпление по Наказателния кодекс да повдигнете обвинения на Андрей Ковачев, Борислав Сандов и Анна Пелова.

07.10.2014 г. Гр. София

Недопустимо е в яростната гонитба за по-високи изборни резултати и финансови облаги да се нарушават грубо законите в страната, пък било това от самонадеяни партийни деятели. Затова трябва да си понесат отговорността.

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана