ООН - отговор на писмо на ОбСНВ Благоевград срещу рекламата и легализацията на марихуаната

снимка, ООН - отговор на писмо на ОбСНВ Благоевград срещу рекламата и легализацията на марихуаната

United Nations Office on Drugs and Crime

Уважаема д-р Любенова,                                                                                                     16 Юли 2014

 

     Благодаря за Вашето писмо от 24 юни 2014г., адресирано до Генералния секретар на ООН г-н Бан Ки- Мун, по повод Международния ден за борба с наркоманията.

    Повдигнахте много важен въпрос, който винаги е засягал ООН:  разпространението на точна,  научно базираната  информация за наркотиците и употребата им. За съжаление много често информацията за наркотиците, , превенция лечението и политиката в тази област предоставена от медиите към публиката е неточна, ако не и подвеждаща.Погрешната информация има негативно въздействие върху най-уязвимите членове на нашето общество – деца и подрастващи. Зависимостта от дроги е предотвратима и лечима и ние  вярваме, че всички дейности, свързани със световния проблем с наркотиците, трябва да бъдат базирани върху солидни научни доказателства. Ние полагаме много усилия, за да направим тази информация достъпна за множество професионалисти в целия свят, включително и представителите на  медии.

    Нашият отговор на въпросите, повдигнати от Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград има две страни: първо от правна гледна точка и от гледна точка на  техническо съдействие:

1.Какво съдържат международните правни документи?

Трите международни конвенции за контрола на наркотиците, както и Конвенцията за правата на детето, съдържат всички разпоредби, задължаващи страните- членки да въведат законодателни, административни, социални и образователни мерки, предпазващи децата от употреба на психоактивни вещества.

Конвенциите за международен контрол на психоактивни вещества изискват страните- членки да третират престъпленията, свързани с дроги, като особено сериозни, най-вече ако са извършени в образователни институции и на всяко друго място, където учениците или студентите учат, спортуват или извършват обществени дейности.

Също Конвенцията за психотропните вещества от 1971г., съдържа разпоредба, изискваща страните- членки да забранят рекламите на психоактивни вещества,  макар че прилагането на конвенцията  е предмет на конституционни права на всяка държава- членка на ООН.

   През март 2014, членовете на Комисията за  контрол на  психоактивни вещества приеха решение 57/3 за профилактика на злоупотребата с наркотици, базирано на научни доказателства, като инвестиция в благосъстоянието на децата, юношите, младежта, семействата и обществото“, в което държавите- членки бяха поканени да развиват, да подкрепят и периодично да оценяват програмите за превенция на злоупотребата с наркотиците, насочени към децата и юношите.

   Относно Вашето запитване за ново решение на ООН: съгласно съответните правила на процедурата, само страните- членки могат да правят предложения за решения. Организациите на гражданско общество, неправителствените организации и Икономическия социален съвет  могат да участват в дискусиите за предложения на срещите на съответните органи.

2. Каква е разпоредбата на Центъра на ООН за  наркотиците и криминалност „Оперативна програма Техническа Помощ“?

   Организацията на обединените нации поддържа различни държави-членки в Централна Азия, Латинска Америка и Югоизточна Европа за изпълнение на програми за превенция на употребата на наркотици сред младите хора. Тя предоставя подкрепа за подготвянето на националните законодателства на контрола на наркотиците и изпраща специалисти по искане на страните- членки да обучават на международните стандарти за превенция на злоупотребата с наркотични вещества.

   UNODC и всички негови регионални офиси по света предоставят законодателна и техническа помощ на страните- членки при  изпълнението на международната конвенция за контрола над наркотиците и решенията взети от страните- членки.

   Дейността на отделните държави- членки за справяне с проблема с наркотиците трябва да бъде в съответствие с Конвенциите на ООН, които осигуряват солидна правна рамка за контрол над наркотичните вещества, превенция, лечение или рехабилитационни стратегии.

   В своите програми ООН  насърчава и подкрепя глобалните усилия към формиране и изграждане на компетентност от представителите на медиите, политиците и други заангажирани страни, работещи в тази област.

   Децата и младежите са основните бенефициенти на програмите на ООН за защита, лечение и грижа. Наред с другото, чрез програми за семейни и житейски умения , базирани на доказателства, ООН защитава младежите от попадане в порочния кръг на  злоупотребата с наркотици. За децата, които вече употребяват наркотици има специализирано и достъпно лечение. ООН също създава програми за затвори, с които улеснява лечението на бременни жени и майки с малки деца в затворите.

   Съвременната наука, с която разполагаме, ни дава ясни и недвусмислени доказателства за вредните ефекти от употребата на марихуана върху мозъчните функции, общото здраве, психичното здраве, образователните способности, социалните взаимодействия, цялостното психосоциално функциониране на физическите лица, които използват марихуана. Тези негативни ефекти са особено изразени при децата и юношите.

   Съвременната наука също ни предоставя добри индикации за  медицинските свойства на  някои от продуктите на канабис за редица заболявания. ООН продължава да наблюдава тази област на науката с надеждата, че много пациенти с някои физически заболявания могат да получат лечение чрез употребата на този нов клас медикаменти. Важното е да се отбележи, че дори и добре познатите и общоизползвани медикаменти за общо здраве, като например антибиотици, могат да представляват голяма опасност, ако не се използват внимателно, извън указаните норми или без медицинско предписание. ООН трябва да добави , че принципът  „“не навреди“ е валиден за всяко лекарство, особено тези, към които е възможно формиране на зависимост включително и канабисови продукти. Ние подкрепяме продължение на изследването за медицинската употреба на канабиса, но това не дава никакви основания за промяна  на съществуващия режим на контрола.

   2013г. Международните стандарти на ООН  за превенцията срещу наркоманията имат като водещ принцип  за здравословното и безопасно развитие на децата и юношите да реализират своят талант и потенциал, за да могат да станат допринасящи членове на техните общности и обществото. Стандартите включват редица широкообхватни действия, насочени към деца и юноши през целия им път от ранното им детство до зрелостта.

  В заключение, искам да подчертая, че Организация на Обединените Нации нямат правомощие да предписват медийна политика  на техните суверенни страни- членки. Искаме обаче да уверим Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград, че ООН, заедно с неговите партньори, включително и Световната здравна организация, Съвместната обединена програма за ХИФ/ Спин, научните общества и неправителствените организации ще продължат да вършат максимално тяхната работа, за да защитят децата и юношите от  наркотиците.

   Пожелаваме Ви успех във Вашата работа, подпомагаща лицата, засегнати от употребата на наркотици, да се почувстват по-добре, по-здрави, и по-просперирали в живота.

Поздрави,

  Игор Куценок, МД

Професор по психиатрия

Директор на Център "Превенция, Лечение и  Рехабилитация"

United Nations Office of Drugs and Crime

1400 Виена, Австрия

igor.koutsenok@unodc.org

http://www.unodc.org

Превод от английски – Елена Донева

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана