Истината за българския език в Северна Македония – I част

снимка, Истината за българския език в Северна Македония – I част

Драги Сонародници!!!

В последните дни, во навечерието на Денот на Европа, на коя е член България, нашиот македонски политички елит одлучи да го нападне източниот сосед и да му даде поново урок по югословенска историография. Анти-българскиот рефлекс од лево и од десно заработи и сме веке од неделя сведоци на надпревара на клетви во верност на Титовиот етнички инженеринг во Вардарска Македония. Представиа ни неколко лажи, во чие име да сме готови, како што сака нашиот Президент, да се одрекнем от членство во ЕУ :

1./ България не ни давала да се наречем македонци ?! България никогаш не е правила разлика мегу "българин" и " македонец". Двете за нея са синоними. Тамо денеска живеат повеке македонци одколку кай нас во Македония. И тея се осекят како българи. Лажа е да има българска позиция коя што би им негирала правото на самоопределуванье како македонци на грагяните на РСМакедония. Само кай нас има политици кои што сакат да ни делат на българи и македонци. Никой не може да негира правото на македонските българи да бидат горди македонски патриоти. Вакви беа нашите предци, нашите македонски преродбеници, илинденците, вистинските ВМРО-вци - Гоце, Даме, Тодор Александров, Ванчо Михайлов. Но изгледа кай нас право на самоопределуванье имат само живите. На нашите предци им го бришеме това право да бидат истовременно македонци и българи !!! А дали некой во нашиот пост-югословенски политички "елит" мисли за това што ке стане ако успеат да го разделат нашиот македонски народ на българи и македонци ? Дали етно-демографските пропорции и односи во републикава ке останат истите како денеска ? Ние сме горди македонци, горди со българските корени на нашите предци. А општата история е факт не само до 1944, но и во годините на масовни убиства и репресии врз македонските българи, од кои иляди завршиа во логори, убиени од слугите на Темпо во Македония.

2./ България не ни дава язикот да си го наречем македонски !?! Ние со българите говорим две различни варианти на истиот язик. Това е факт . Германци и швайцарци имат како нас и българите истите разлики. Секой има право да си го нарече язикот како сака. Нашиот язик го обявиха со декрет на 2 август 1944. Дали имаше референдум, па да ни прашат како сакаме да си го назовем язикот ? Не ! Денеска имаме дефиниция на нашиот язик во Конституцията на РС Македония како македонски. Имаме официален конституционен язик и това България абсолутно ни го признава. На нашиот язик коренот лежи, како и на българскиот, во општата история на нашиот народ - народот на Светите бракя, на Свети Климент, на Свети Наум, на бракя Миладинови, на Райко Жинзифов и многу други. Денеска нашата македонска варианта на язикот има дефиниция во Конституцията, значи имаме конституционен язик. Това България го призна во Договорот. А Договорот е услов за наше членство во ЕУ.

Ние членовите на Културен Центар Иван Михайлов многу добро ги знаме идеите на последниот революционер на ВМРО що уще кога беше жив народот го нарече легенда.

Авторската му книга "Македония Швейцария на Балканите" ако я прочитат младите ясно покажува неговата любов за Македония и желбата за мир на Балканите. Во книгата е казано дека се прави жертва от наша страна како българи да се отделиме от майката България.

Нема наша и ваша история. Историята е една со майка България. Секога сме се бореле заедно за общата свобода за нашиот общ български народ.

Како граждани на ова наша държава сакаме да живиме во мир и да се тури край со лошите односи со майка България. Ние сакаме нашите деца да живеят во мир, да се учат на морал и етика и да я учат вистинската история що е дел от нашиот български корен.

Източник: Културен център "Иван Михайлов" - Битоля, официална страница във "Фейсбук" - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685331398675161&id=424506668090970

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана