НИДА - младите хора, които употребяват марихуана, функционират с намалено интелектуално ниво

снимка, НИДА - младите хора, които употребяват марихуана, функционират с намалено интелектуално ниво

Според ново проучване на „Pew“, подкрепата за легализирането на марихуаната е най-силна сред поколенията, известни  като „милениуми“ (тези, родени след 1980 г.). Проучването показа, че 68% от тях искат легализиране на  дрогата, а само 29% от „тихото поколение“ – родени между 1928 г. и 1945-подкрепят легализирането на марихуана. Чрез тази подкрепа от поколенията „милениуми“ можем единствено да си проправим път към проблемно образователно бъдеще. Въздействието при употреба на марихуана върху американските образователни постижения и конкурентоспособността, са били пренебрегвани, дори и отхвърлени. И все пак има сериозни причини за безпокойство.
Употребата на марихуана от дълго време е променлива. Що се отнася до училищната практика, образователните и здравните изследвания не признават доказателствата, че значителното увеличаване на влиянието на марихуаната върху образователните възможности на учениците през последните двадесет години причинява много по-голяма вреда. Концентрацията на опияняващия THC, съдържащ се в марихуаната се е покачилa от приблизително 3-4 % през 1980 г. до около 20-30%  в настоящите търговски продукти, достигащи 70-80 % THC в новите варианти на наркотика, според общонационални данни за чистотата на  наркотици.
Това увеличение на ефектите от марихуаната върху образователните възможности  на учениците засилва увреждането на образователните постижения. Последните изследвания не само се свързват с психотични ефекти на индивидите, но също така наблягат на свързването с понижено IQ и аномалии в мозъка. Не е пресилено да се притеснявате за употреба на марихуаната в интелектуалните среди. Националният институт по наркоманиите (НИДА) съобщава, че  употребата на марихуана се отразява на образователните постижения, защото „пречи на вниманието, мотивацията, паметта и ученето“, както и че учениците, които редовно я употребяват „са склонни да изкарват по-ниски резултати и са по-склонни да се отказват от училище“.
НИДА заключава, че младите хора, които употребяват марихуана, функционират с намалено интелектуално ниво през повечето или през цялото време. „Изглежда все по-вероятно, че употребата на марихуана в по-ранните години е началото на причинно-следствена промяна за западащ капацитет на интелигентност.  Освен това, каквито и корелации да намираме между THC и мисловните и поведенчески пропуски през юношеството, те вероятно ще се ускорят, ако марихуаната се легализира. Има нови данни по въпроса от Службата, тестваща образованието при подрастващи (ETS) и доклади за резултати от Програмата за международна оценка на компетенции при юношите. В сравнение с международни партньори в двадесет и четири напреднали индустриални щата американските ученици, по-специално поколението „милениуми“ (между шестнайсет и трийсет и четири годишна възраст), продължават да имат пропуски в грамотността си, математиката,  дори и при  „способността да следват указания“ , при извършване на  технологично решаване на проблеми,  въпреки че имат повече  години обучение, отколкото техните предшественици.
Образователни експерти реагират с разумни обяснения, свързани с разнообразието или неравенството на доходите в Америка, в съчетание с по-слабо представящите се училища. Но този път „оценката“ от ETS е по-сложна, и ни дава допълнителна причина за безпокойство. ETS отбелязва, че резултатите на поколението „милениуми“ в сравнение с международните им връстници са дори по-ниски от тези на предходните поколения американци - те изглежда са „поколението с най-ниски познания“ в Америка. Честа употреба на марихуана е открита сред младежите в САЩ във всички социални слоеве. Училищата, които не се представят добре, не могат да обяснят защо е така. Констатациите на ETS не предвещават нищо добро за академичните  постижения на учениците и твърдят, че ефектите от марихуаната могат да продължат дори и след училище.
Само 29 процента от младите хора на възраст за военна служба се считат за допустими за наемане, поради една четвърт непопълване на основния тест по математика и четене за армията. Измеримият ефект от употребата на марихуана върху поколението „милениуми“  се отразява чрез факта - мозъците им все още са били в процес на развитие, когато  са били изложени на влиянието на  THC, представляващо днес средно ниво по сила на влияние.  
Колко разпространена е употребата на марихуана при това поколение? Според годишно изследване на Анализаторите на бъдещето (МТС), проведено за НИДА, през 2014 г., повече от 44% от гимназистите съобщават за  „доживотна употреба“ на марихуана, а повече от 21% съобщават за „настояща употреба“. Тези цифри са проведени в продължение на години, но силата на ТНС, на която те са изложени и интензивността на употреба са се увеличили значително. Когато един на всеки пет ученика, редовно употребява марихуана, уврежда познавателните му функции, започва да търси все по-силни и по-силни нива на ефект. Този ученик се превръща в един модел на дневна консумация, върху когото въздействието може да се окаже достатъчно, за да промени напълно мястото му в обществото.
Често в проучванията върху употребяващи марихуана младежи рискът  от отпадане от училище е повишен. В скорошен анализ на „Lancet“, ежедневната употреба на марихуана от подрастващите показва, че риска от отпадане от училище е  66 процента. Проблемът с отказ от училище засяга всички социално-икономически групи и  това е унищожително за уязвимите. Според доклад на Проект Хамилтън на „Brookings Institution“ в последните випуски ученици, 53 процента е разликата между белите от афроамериканците, които отпадат от училище.  70 процента от изключените от училище ученици са свързани с риск от лишаване от свобода. В двадесет щата, от афроамериканците, които учат в мъжки гимназии и са се дипломирали са под 60 процента. Не би трябвало да се твърди, че малцинствата имат по-високи нива на употреба на наркотици (въпреки че има някакви доказателства за това), по-скоро, че въздействието от наркотиците е по-високо при тези, които са се срещнали с проблема лице в лице.
Какво се случва в Колорадо, където в челните редици е комерсиализацията на марихуаната , която избухна през януари на 2014 г.? Вече знаем, че на национално ниво, ежедневната употреба на марихуаната сред тези дванадесет и повече години скочи от 4.8% през 2002 г. до 8,1% през 2013 г. През 2011 г.,  преди пускане на марихуаната на пазара, Колорадо показа темпове на ежедневна употреба, които са 35% по-високи от средния процент за страната. Цялостното въздействие на комерсиализацията на марихуаната в Колорадо все още не е измерено, но, свързаното с наркотици прекъсване на училище, е с видимо увеличение. Според скорошен доклад на Министерството на образованието в Колорадо, процентът на случаите на  нарушения, свързани с наркотици, експлодира от 26,2% до 41,9% между 2008 г. и 2014 г.- отново, измерени преди пълната й комерсиализация. Фактори като бедността, родителите или бюджета без съмнение играят роля. Сега, обаче, грешките, направени поради комерсиализацията на марихуаната могат да се разглеждат от гледна точка на проблеми, свързани с предишните поколения американци. Политически експерти са достигнали  до следните обяснения, като сравняват възможни влияещи фактори от заобикалящата ни среда - например влияние на химикали като фталатите , които се използват в производството на пластмаси и които също са свързани със загуба на IQ и други заболявания.

 

 

Превод: Елена Донева

http://www.osservatoriodroga.it/marijuana-and-school-failure/#sthash.Sl80BnTH.dpbs

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана