Лъжи в рекламите за медицинската марихуана. Канада ги забрани!

снимка, Лъжи в рекламите за медицинската марихуана. Канада ги забрани!

Правилник за изменение на регламентите за контрол на наркотиците и марихуаната за медицински цели

 

Проблем: Регламентите за марихуаната за медицински цели (MMPR) влиза в сила на 7 юни 2013 г. Целта на регламента е изсушената маса канабис (от което се прави цигарата марихуана) да се третира като  наркотик,  както другите наркотици, за да се създадат строго контролирани условия в индустрията, която го произвежда и разпространява на хората, които го получават под контрол на лекари, съобразно техните здравословни нужди.

Към днешна дата, научните доказателства за безопасността и ефикасността на  марихуаната за медицински цели, не са  достатъчни и  убедителни, и не отговарят на нивата, изисквани от закона, свързан с разпростанението на храните и лекарствата. Затова се налага марихуаната да бъде третирана като наркотик, както другите наркотици.  В резултат на това и работещите в сферата на здравеопазването изразяват своята загриженост за предоставянето на медицински документи  и злоупотребата с тях на пациентите, употребяващи медицинска марихуана.

За разлика от други предписвани наркотични вещества (метадон и др.), има много ограничен мониторинг върху професионалните практики на здравните работници, по отношение на марихуаната, използвана за медицински цели. Служителите на провинциално и териториално лицензираните органи на здравеопазването, които регулират практикуващите лекари и медицински сестри, имат нужда от допълнително обучение и насоки в мониторинга за предоставяне на  медицинска документация за пациентите си за достъп до марихуана за медицински цели.

Органите на здравеопазването искат да им се предостави информация от лицензираните производители за документацията за  марихуаната, отглеждана за медицински цели, подписана от съответните служители, за осигуряване на по-добър контрол.  Изисква се по-добър контрол на здравните работници, които издават медицински документи на пациентите си с лицензиран произодител на марихуана за медицински цели.

Описание: Предложените правила за изменение на регламента на  наркотичния контрол и на марихуаната  за медицински цели ще изисква лицензираните производители на марихуана за медицински цели да предоставят шестмесечни отчети за предоставената марихуана на лица със съответните медицински документи. Тези доклади ще включват информация за  вашия лекар  (име, адрес и професионален лицензен номер), дневна доза на изсушената маса канабис, период на употреба, датата на документа, подписан от лекаря и основна информация за пациента (име и дата на раждане). Органите на здравеопазването също ще могат да изискват и тази информация в хода на разследването.

Информацията, която ще бъде предоставена на органите на здравеопазването за лицензиране трябва да  е в съответствие с информацията, събрана от  провинциални и териториални предписани програми за мониторинг.  Информация за пациента се предвижда, за да се проследи работата на здравните работници и тяхната  професионална практика да бъде по-смислена и целенасочена. Предложените правила изискват лицензираните производители да осигурят необходимата информация в последователен електронен формат, за да бъде сигурно предоставянето на информацията до органите на здравеопазването.

Правилникът за наркотичния контрол (NCR) ще бъде изменен, за да се даде възможност на „Health Canada” да  предостави  имена на вашият лекар, адрес и професионален лиценз (ако има такива), събрани под  отменения  регламент за Свободен достъп до медицинската марихуана (MMAR).

Отчет за ценовите ползи: Въз основа на общо  50 лицензирани производители, всеки подал  по  25 извадки от данни до органите на здравеопазването на един отчетен цикъл, общата средна годишна цена на промишлеността се оценява на около 423,461 долара, ако имаме в предвид годишна отстъпка от 7% за 10 години. Настоящата стойност на общата сума е  2012 долара, а за периода 2015 – 2025г. е 2,974,211 долара. Администрацията на „Health Canada”  би поела, еднократно заплащане от  5047 долара за извличане и споделяне на информацията, както се изисква от предложения регламент.

 

Правилото "Едно към едно" и малък бизнес обектив: Това регулаторно  предложение ще има известна  тежест за някои от лицензираните производители на марихуана за медицински цели, тъй като от тях се изисква да подготвят  доклади до органите на здравеопазването. Правилото "Едно към едно" не се прилага при подготовката и предаването на отчетите, а докладите, изготвени от лицензираните производители ще бъдат предоставяни директно на провинциални и териториални лицензирани органи на здравеопазването, за  да се даде възможност за по-ефективно наблюдение на практиките на служителите по отношение на марихуаната  с медицинска цел.  Лицензираните производители към днешна дата са признали ползите от това предложение, и не се очаква, че изготвянето на докладите би довело до значителна тежест. Малкия  бизнес обектив  не се прилага, тъй като в национален мащаб прогнозните въздействия върху разходите не отговарят на  1 милион долара и няма диспропорционирано въздействие върху малкия бизнес.

Вътрешно и международно координиране и сътрудничество:  Предложението взема предвид искането на провинциални и териториални  органи на здравеопазването  за регулаторни разпоредби да изискват от  лицензираните производители на марихуана за медицински цели по-пълна информация относно практиките на техните служители, свръзани с марихуана.

 

 

 

Превод: Елена Донева

 
Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Новини

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана