Истината за легализацията на марихуаната

Беше грешка!!!! Съжалявам!

Подценихме влиянието на марихуаната. Още от 90-те години на миналия век, аз се отказах от идеите за "регулиране" и легализация на канабиса.

снимка Д-р Дон Линцен

Изследванията на шведски учени и по-късно наши ( холандски ) доказаха, че употребата на марихуана не само предизвиква шизофренни психози, но при млади пациенти те протичат с по-чести пристъпи и с лошо развитие.

От този момент нататък за мен употребата на канабис изгуби знака си за безопасност. И в това отношение не съм единствен.
Проф. д-р Дон Линцен: "След продължителни изследвания в списание „JANSET“ е публикуван анализ, който доказва, че при лицата, употребяващи ежеседмично или ежедневно марихуана, вероятността за възникване на психози е била 2-3 пъти по-висока и това не е свързано с психични заболявания в семейството и рода, нито с някакви отравяния или предозиране."

Д-р Дон Линцен /професор по психиатрия в Амстердамския университет, един от създателите на кофишоповете за марихуана в Холандия/

снимка Професор Робин Мъри

Професор Робин Мъри - Института по психиатрия Лондон, предупреждава:

"Моят собствен опит ме карат да мисля , че рискът е по-висок , защото 14 на сто от случаите на шизофрения във Великобритания се дължат на употребата на канабис, а това сега вероятно се подценява. "

Професор Робин Мъри - Института по психиатрия Лондон

снимка Марджъри Уолъс

Марджъри Уолъс - Изпълнителен директор на Благотворителната организация за психично здраве „СЕЙН“ каза:

"Този анализ трябва да действа като сериозно предупреждение за опасностите от редовна или тежка употреба на канабис. Удвоява се рискът от развитие на шизофрения - състояние, при което човек може да чува гласове и се получат странни мисли и параноидни налудности.

" Трябва само да видите един човек, чийто ум е бил променен и живота му непоправимо повреден, да говорите с неговото семейство, за да се осъзнае, че заглавията не всяват паника , а отразяват ежедневието и целта им е да се предотврати тази трагедия."

Марджъри Уолъс - „СЕЙН“

снимка, ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда:  1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията,... пълен текст...
снимка, Наркотици: Легализация? Забрана? Регулация?

Наркотици: Легализация? Забрана? Регулация?

В началото на 2009год. Министерският кабинет на Холандия призна необходимостта от промени в накрополитиката на страната. Специално създадена комисия бе задължена да анализира всички “за” и “против” текущата политика и да представи своето виждане за... пълен текст...

Страници