Как наричат марихуаната на жаргон?

Мери - Джейн, трева, коз, масур, чадел, мургозина,  вях, чубрица, треволяк, зелено…

Кратък линк:

Новини за марихуана

Банер не на легализацията на марихуаната

банер не на легализацията на марихуаната

Видео Галерия