Ден на търпението в ПГТ "Н Й.Вапцаров", гр. Сливница

*Мотивирано предложение за сформиране на екип за обща подкрепа за личностно развитие за Малин Спасов Георгиев за наваксване на пропуските с консултации след учебните часове.

Резултати от изпълнението на санкцията „Полагане на труд в полза на училището в свободно от учебни занятия време“:
1.Мартина Любомирова – видеоколаж за Деня на търпението
2.Симеон Малчев – анотация на „Притча за успеха“
3.Малин Спасов ще изпълни наложената му санкция в присъствена форма на обучение

*Мерки за намаляване на неуважителните отсъствия и повишаване на активността на учениците:
- Срещи в училище, на които присъстват родителят и ученикът, а по преценка на класния ръководител може и педагогическият съветник/директорът. На тази среща открито се обсъждат причините за отсъствията и липсата на активност, набелязват се възможности за преодоляване на нежеланието за работа в дистанционна среда.
- Оказване на системна двустранна подкрепа и контрол/училище - родители/, отбелязване на крачките на напредък.
- Предлага се избор на варианти за представяне на работните задачи в различни формати/текстови, визуални…/, с оглед използване на силните страни на всеки ученик.

Кратък линк:
снимка на vodaObsnv

още Блог статии

Банер не на легализацията на марихуаната

банер не на легализацията на марихуаната

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.

Банер Марихуана

Банер Марихуана