Тайният език на общуването

снимка, Тайният език на общуването

Тайният език на общуването  е невербалната комуникация и силата, с която оказва влияние върху отношенията,  действията и резултатите ни.

Езикът на тялото е подраздел на невербалната комуникация и е съставна част на общуването.

Езикът на тялото обхваща стойката, жестовете, зрителният контакт, но и облеклото, обществените норми на поведение, бижутата, татуировките, разстоянието, което хората спазват помежду си, начинът по който използват пространството…дори тона и височината на гласа ни.

 Именно на това ниво се проявява „ тайният език на общуването“.

Информацията, която се обменя чрез невербална комуникация , оказва огромно влияние върху всички нас. Болшинството хора действат преднамерено или без определена цел, а след това изпращат сигнали, които според тях изразяват определен смисъл, но останалите ги възприемат по съвсем различен начин.

Някои хора имат вродена дарба успешно да използват  езикът на тялото във всекидневието, докато други срещат трудности при усвояването и прилагането му в правилна посока.

Елементите на езика на тялото обхващат частите на тялото и начина, по който ги използваме.

Основните елементи са очите, лицето, жестовете, докосванията, стойката, движенията, външният вид и гласът.

Очите предават съобщения чрез преднамерени невербални действия /зрителен контакт, посока на погледа/и непреднамерени невербални действия /свиване на зениците, примигване/.

Изражението на лицето се смята за най – важното невербално действие, предава емоции, насочва или направлява разговорите.

Жестовете са движения, които използваме за да предадем съобщение и за да подсилим определено послание. Умишлени или преднамерени, жестовете се разделят в две категории: жестове, независими от речта/вдигане на палец, помахване с ръка/  и жестове свързани с речта/акцент върху определена реплика, описание на тема /.

Докосванията се разделят в четири категории:

професионални

социални

приятелски

интимни.

Четирите категории до голяма степен се разминават в зависимост от възраст, пол, обществено положение, произход и култура.

Движенията оказват изключително силно влияние  и могат да изразят близост, обществено положение, превъзходство, подчинение, агресивност, подкрепа и насърчение.

Външният вид обхваща фигура, лице и коса, облекло и др.Той оказва силно влияние по отношение на първото впечатление.Различните поколения имат изключително различни възгледи относно приличният външен вид.

Гласът е невербално средство, чиито характеристики са тонът, височината, темпото, отчетливостта, емоциите и т. н. Гласовите характеристики могат да бъдат използвани, за да повлияят върху невербалните сигнали и начина, по който другите хора ги възприемат.

Невъзможно е да се изброят всички приложения на езика на тялото във ежедневието. От мига на нашето ставане сутрин, до края на деня, езикът на тялото ни изпраща сигнали, които разкриват твърде много за нас.

Необходимо е да обръщаме внимание какво казва езикът на тялото ни и съзнателно да избираме невербални действия, които съответстват на думите ни. Когато подбираме подходящи средства, съществува много по – голяма възможност да постигаме желани от нас резултати.

 

Виктория Викторова

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Блог статии

Банер за Родители

Банер съвети за родители

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.