Как да обучим „творец“

снимка, Как да обучим „творец“

Детето творец фантазира и предполага. Такива деца могат да възприемат различни факти, които не са логично свързани помежду си или дори си противоречат, и да изграждат обща картина.

„Творецът“ , по правило, е с добре развит музикален слух, много от тях притежават вродени способности да рисуват или да пишат стихове.  „Творците“  са импулсивни, емоционални и малко невъздържани.

За тези деца не е подходящо сухото абстрактно последователно представяне на материала с многократно повтаряне. Тяхната памет е непроизволна и ще запомни яркия образ, приказката, картинката. Те са много емоционални, затова е добре да се вплете в тъканта на повествованието  нещо вълнуващо. При това активно използвайте възможностите на речта си: възклицания, въпроси, учудване. Показвайте му ярки картинки, играчки.

Най – доброто обяснени за такова дете е практиката, опитът. Четенето на правила в учебника по своята същност е по – близко до изучаването на научен текст, затова се  възприема много по – трудно от дясното полукълбо.

Изобщо при деца с доминиращо дясно полукълбо четенето на задачите често води до затруднения в разбирането на съдържанието. Много често в това се крие тайната на неуспехите им в областта на математиката.

Може и да разбират как се решава задачата, но просто не могат да вникнат в условието ѝ, нали трябва да я прочетат.

Детето винаги върви от общото към частното,  затова първо трябва да си представи ситуацията, а след това да отдели всички данни и да се справи с нея.

Всичко се променя, ако вместо сухи цифри му предложите да разгадае някоя тайна, загадка, тоест ако превърнете условието на задачата в част от някакъв сюжет.

източник: „Развивай правилно ума на детето! Как?“

            Виктория Викторова

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Блог статии

Банер за Родители

Банер съвети за родители

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.