Афективна неудволетвореност

снимка, Афективна неудволетвореност

Афективната неувдолетвореност е продължителна незадоволеност на емоционални потребности, която участва в генезата на наркоманната зависимост.

Социо – културната рамка на страдащите от алкохолизъм и наркомания често разкриват травматични преживявания в ранното детство. Наблюдават се значителен брой разстроени семейни ситуации: липса или символично присъствие на баща, а понякога и на майка, малтретиране, инцес. Липсата на  удовлетвореност се корени, не толкова в тези ситуации, колкото в ранния детски травматизъм, в качеството на афективинте отношения, които в по – късен етап се пренасят в юношеството.

Според някои социологични критерии, съществуват семейства с висок и нисък риск. Касае се за:

  • по – голяма честота на наркоманни поведения в тези семейства
  • директен израз на вътресемейните комфликти
  • важността на темата за смъртта в семейството / например: прежедевременна смърт на брат или сестра/
  • наличие на една контракултура на бащата

Изброените фактори, пречупени през психиката на страдащите лица, се трансформират в трайни психодинамични взаимодействия.

Афективният недостиг прави лицата по – раними, което е резултат на много индикации, на първо място психологични: чрез консумацията на алкохол и наркотици, лицето проговаря за своите афективни преживявания и трудности, резултат на ранен, детски травматизъм.

Тези поведения имат стойност на самолечение и превантират младежа от страхове и тенденция към депресия.Те представляват един компромис, един заместител на създаването на връзки с другите.

Наркоманиите представляват начин за уреждане на ситуации, между психиката на зависимия, събитията в живота му, семейството и натиска на социалната група.

Трудно могат да бъдат изолирани всички обективни, специфични условия, които ще доведат едно дете до алкохолизъм или наркомания.

Съществува доловима връзка между изградени отношения в детството и по - късното развитие на наркоманни поведения.

 

Виктория Викторова

 

 

www.tinyurl.com/wr8j3od

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Блог статии

Банер за Родители

Банер съвети за родители

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.