Юношество и наркотици

снимка, Юношество и наркотици

Периодът на живота от пубертета до зрелостта често е белязан със значителни психологични трудности, които в една неблагоприятна среда допринасят за повече или по – малко редовна употреба на психотропни вещества /опиати, алкохол, тютюн, лекарства и др./

Мотивации за употреба на ПАВ

Една от  мотивациите е желанието да се опита или да се преживее нещо ново.

Последват ефектите на веществото, трайността на усещането, чувството на комфорт след консумацията.

 Голяма част от младежите признават, че приемат вещества, за да се чувстват по – добре, и още по – добре.

 Тази мотивация тласка младите хора до  привикване към ПАВ.

Начини на употреба

Голяма част от младежите започват употреба към 14 – 17 г., но и преди тази възраст. При анализа на причините, довели до употребата на вещества трябва да се имат предвид много лични, семейни и социални фактори, както и начинът на употреба.

Празнична консумация

Преди всичко се търси еуфоризиращият ефект на дрогата. Тази употреба се практикува в малки групи от приятели, често в края на седмицата, по време на ваканция или празници.

 Използват се нарковещества, водещи до екстаз.

Автотерапевтична консумация

Употребата става често насаме, по – редовно и специално вечер в изолация, като може да се сменя и с групова практика.

В училището се наблюдават първите белези на намаляване на успеха. Освен това младежът се отдалечава от обичайните си занимания и най – често ги извършва по нередовен начин. Социалният му живот драстично обеднява. Възникват лични фактори на риск – трудно заспиване , кошмари и различни разстройства свързани със страхови или депресивни промени.

Следват постепенно отдалечаване от училище и от социализиращите кръгове, чести прояви на конфликтно поведение, последвано от смяна на училището, училищни неуспехи и нерядко изключване.

В социален план младежът има връзки основно с младежи в маргинални ситуации. Често се откриват рискови фактори в семейството – хронични конфликти между родителите, задушаваща семейна атмосфера, чести социално – икономически затруднения, отпуснатост или безразличие на родителите.

Към многообразието на индивидуалните фактори се отличават два типа профили.

 При някои младежи се откриват предшестващи разстройства от соматично и психично естество.

В ранното детство се наблюдават трайни разстройства на съня, повтарящи се конфликтни отношения или липса на емоционалност.

Друга част от употребяващите наркотици младежи, са се радвали на едно щастливо детство.

Френският психолог Еме Шарл – Никола противопоставя „тези, които не са имали нищо“, на тези „ които са имали всичко“, като поставя въпроса за липсата и връзката с юношеството и наркоманията.

По време на съзряването трябва да се имат в предвид и други проблеми :

подчертана нервност

дискомфорт

депресия

и поведенчески смущения като бягство, кражби, импулсивни комфликти, смущения в съня и др.

Общуване с връстници

Факторът, тласкащ към независимост, е връзката с приятелите. Къде отива юношата, когато се отдалечава от семейството?

 Най – напред и преди всичко при своите връстници и приятели. Точно общуването с връстници е важен фактор в юношеството. Тази връзка означава, че той прави като другите / от същата банда/ и така утвърждава своята оригиналност. Това подражание е важно за по – следващата социална интеграция.

То свидетелства за социалната уязвимост на младежа и неговата чувствителност към отношението на приятелите. Всъщност групата упражнява един постоянен натиск върху подрастващия, за да го предизвика, да бъде част от нея и заниманията й.

Посвещаването в групата действа в две направления: колкото повече юношата се съмнява в своята идентичност, толкова повече се нуждае от образа на утвърдената марка на групата.

Колкото по – слаба се чувства групата, толкова повече има нужда от юношата, който подчертано показва черти на поведение за идентификация.

Юношите имат потребност да правят като другите и от тази гледна точка употребата на ПАВ е тясно свързана с интензитета на отношенията с връстниците.

Простото обяснение, е че колкото повече юношата недоволства от потребността да взема ПАВ или да следва дадено поведение /тютюн, алкохол ,опиат, поемане на рискове/ като израз на дискомфорт или лошо самочувствие, толкова повече иска да омаловажи тази нужда, за да прикрие собствената си уязвимост .

Проявява стремеж да наложи консумацията върху приятелите, за да се изгубят заедно в множество нейни мрачни аспекти.

Деликатността на юношеството, предполага  специално внимание и отношение в двустранния процес на общуване между родители и деца.

 

                                                                             Виктория Викторова

 

Кратък линк:
Етикети:
снимка на vodaObsnv

още Блог статии

Банер за Родители

Банер съвети за родители

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.