Сексуално насилие

снимка, Сексуално насилие
           Няма възраст, която да е изключение и защитена от проблеми, породени от сексуално насилие. Когато дефинираме сексуалното насилие, имаме в предвид – постигане на несексуални цели, чрез сексуални действия. Актовете на насилие срещу момичета и  жени, много често включващи изнасилване, целят да  демонстрират превъзходство над  жертвата и контрол от страна на насилника.
 Интензивността на сексуалното насилие варира  от сексуални посегателства, сексуално насилие / изнасилване/ до сексуална експлоатация.
 Сексуалното посегателство включва словесни и поведенчески изяви от сексуален характер. Те варират от един неуловим поглед  до преки вербални атаки – вицове и шеги за жени, секс или коментари, отразяващи сексуален вкус. 
Тук се отнасят забележки със сексуален заряд, докосване и друг нежелан физически контакт, облекло, настояване за нежелано общуване или сексуална активност, заплахи и натиск.
При тийнейджърите сексуалното посегателство се изразява в следните прояви:
Докосване
Притискане
Щипане
Коментиране на тяло
Реплики със сексуален заряд
Жестове
Шеги
Надписи по стени
Разпространяване на слухове
 
Сексуалните посегателства под формата на нежелани опити за сближаване са една от най – разпространените форми за насилие в училищата. Нерядко са пренебрегвани от учениците и определяни за флирт, като много малък процент съобщават за случващото се на родители или учители. Често правят погрешни изводи, че случващото се ще спре изведнъж или причината за произтеклото е тяхна грешка. Тези инциденти са сериозен проблем и не трябва да бъдат пренебрегвани.
Много подрастващи, остават безотговорни за последствията от  поведението, от което е произтекло сексуално насилие. Нямат представа как насилиет влияе на жертвата. Определят случващото се за „ норма“ и когато трябва да разяснят , се оказва че не са имали идеята да нараняват някого. 
Това поведение се усвоява от множество  примери за насилие в обществото, родителителската визия, силата на медиите. 
Родителският пример към личната неприкосновеност и правата на партньора е водещ пример за подрастващите.
Младите момичета, които са били обект на сексуални посегателства, са преживели срам, смут, обърканост, загуба на увереност. Тези преживявания водят до отсъствия от училище, спад в успеха, включително загуба на учебна година. 
 
Най – често повтарящите се индикации след насилствен акт са:
 Чувството, да си предаден
Тревожност
Гняв
Обърканост
Тъга
Изолираност
Загуба на самочувствие
Физиологичните симптоми са главоболие, болки в стомаха, повръщане, безсъние и др.
Подрастващите, които могат да разграничат обикновена заядливост от сексуално насилие, са наясно с разликата между флирт и сексуална злоупотреба.
Флиртът основно е носител на  положителни преживявания, повишава самочувствието на младите хора и е взаимен акт.
Младите хора, преживели посегателство и сексуално насилие е желателно да не задържат продължително изживяният страх, гняв, безпомощност, вина и  да разчупят този разрушителен, емоционален кръг. 
 
                                                                                  В. Викторова

още Блог статии

Банер за Родители

Банер съвети за родители

Абонамент

Банер Марихуана

Банер Марихуана

Бързи въпроси

Имате въпроси за Марихуаната. Задайте ги тук! 

Защитен е този който е информиран. Но не всяка информация може да те защити.
Доверете се на професионалистите на ОбСНВ - Благоевград.